Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Můj vědecký světový názor
 
   Kosmos je sumou vší informace. Té je přesně nekonečné množství, neboť kosmos uvažuje všechny možné informační interakce. Např. zahrnuje všechny matematické operace, každou matematickou dynamiku má vyvedenu do nekonečna sám v sobě. Nekonečné množství matematické informace dává kosmu uvažovat i všechny lingvistické pojmy a jejich významové vztahy. Kosmos tedy obsahuje všechny možné slovní výpovědi, všechny řečové projevy a relativně nekonečné množství jednotlivých jazyků. Kosmos je nejpraktičtější filozof..
 Pohroužen sám do sebe, uvažuje kosmos tu nejvyšší možnou ideu své existence, bez starosti o pud sebezáchovy. Stoprocentní riziko existence kosmu je zároveň jeho stoprocentní jistotou existence. Každé místo kosmu je determinováno patřičným „zbytkem“ kosmu. Proto se ve všech dílčích lokalitách kosmu realizuje kopírování jednotné idey kosmu, průnik vší informace.
   Např. naše sluneční soustava je kalkulem ve všech matematických soustavách, z nichž v cetru sluneční soustavy na planetě Zemi se děje především kalkul v devítkové soustavě (abraka dabra), desítkové soustavě, což je potvrzováno deseti měsíci Saturnu a deseti planetami (Měsíc je regulérní desátou planetou), a ve dvojkové soustavě jako prosté kopírování parametrů všeho o sebe.
   Vše, co se u nás děje, je podřízeno věcným vztahům mezi všemi (matematickými i lingvistickými) fenomény. I s lidmi je zacházeno jen jako s pomocnými články světa věcí (vyrobených předmětů i vytvořených pojmových hodnot). Nerespektují-li lidé tyto okolnosti, je s nimi zacházeno analogicky jako s věcmi, jsou šrotováni (války, atomové bomby) a destruováni jako věci (spálení v krematotiu). Přičemž život, rozumějte biologický život není z hlediska kosmu nijak vzácný jev. Je to jen odpadní informace, podřízená smrti, všem časoprostorovým změnám v celém kosmu.. Život je jen výrazem naplnění toho, co ještě v kosmu chybí, specifický nosič subjektu kosmu ve vybraných lokalitách kosmu. Kosmos je např. v sobě časoprostorově zhroucen v oblasti zvané Mléčná dráha, resp. naše sluneční soustava, do svého subjektu, kdy kosmos uvažuje sám sebe jako kosmos. Výrazem toho je např. dokument o časoprostorovém zhroucení kosmu na planetě Zemi, zvaný Bible. I do mě se zhroutil kosmos podobně jako do Mojžíše a Ježíše, a tak od 9.10.1984 jsem tím třetím židovským prorokem - Božíšem. Skrze mne promlouvá kosmos sám k sobě. Tolik k mému vědeckému světovému názoru.
 
                                                                   Petr Galajda
                                                                   U Draháně 144/15
                                                                   181 00 Praha 8 mobil 606 154 992
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jak se projevuje

(Lulu, 20. 4. 2008 15:38)

casoprostorove zhrouceni kosmu do cloveka ?